2 ธันวาคม 2023
ชูวิทย์ จับตา ลงคะแนนล่วงหน้า สมัครสมาชิกมากมายเปลี่ยนไปจากปกติ

“ชูวิทย์” ชี้ ออกเสียงล่วงหน้า จังหวัด สมัครสมาชิกมากเปลี่ยนไปจากปกติ แนะ กกต. สืบสวนการลงคะแนน อันส่อไปในทางคดโกง

สังคม วันนี้(7 พฤษภาคม 66) นายยกวิทย์ ดวงใจวิศิษฎ์ โพสต์เนื้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก บอกว่า เรียน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอให้ท่านทำงานสอบสวนการโหวตลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในเขตที่มีการสมัครสมาชิกมากมายแตกต่างจากปกติ รวม จังหวัด เหตุเพราะการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ พ.ค. 2566 มีปริมาณผู้สมัครสมาชิกลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในแต่ละเขตเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศมากมายไม่ปกติ โดยสามารถสังเกตุเปรียบได้จากสถิติเดิมของการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งปี พุทธศักราช 2562 สำหรับการลงคะแนนล่วงหน้าคราวนี้ บางจังหวัด อาทิเช่น จังหวัดอำนาจเจริญก้าวหน้า มีพลเมือง ถูกหลอกจากผู้สมัครฯ นำเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปสมัครสมาชิกลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทางออนไลน์ โดยมิได้เป็นไปตามเจตนารมย์ของตน จังหวัดอำนาจรุ่งเรือง มีเพียงแค่ เขต แต่ว่ามีผู้สมัครสมาชิกลงคะแนนล่วงหน้าถึง 22,945 ราย จังหวัดศรีสะเกษ 

ชูวิทย์ จับตา ลงคะแนนล่วงหน้า สมัครสมาชิกมากมายเปลี่ยนไปจากปกติ

มีผู้สมัครสมาชิกลงคะแนนล่วงหน้า ปริมาณ 76,217 ราย (ยังไม่รวมเขต 1) จังหวัดยโสธร มีผู้สมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้า ปริมาณ 32,397 ราย 

มากขึ้นจากเมื่อปี พุทธศักราช 2562 มากมายอย่างแตกต่างจากปกติ ข่าวสังคม อันเป็นเรื่องผิดสังเกตุเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถตรวจทานอย่างเข้มงวดถึงการสมัครสมาชิกลงคะแนนล่วงหน้า โดยถามจากพลเมืองว่าได้กระทำสมัครสมาชิกด้วยตัวเองหรือเปล่า หรือมีบุคคลอื่นสมัครสมาชิกแทน ถ้าเกิดคนที่สมัครสมาชิกเป็นบุคคลอื่นนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปสมัครสมาชิกให้โดยมิได้รับความยินยอมพร้อมใจย่อมมีความผิด ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส ดังนี้ นับว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านที่จะจำเป็นต้องสอบสวนให้ข้อเท็จจริงปรากฏให้สังคมได้รู้ถึงความน่าสงสัยอันส่อไปในทางคดโกงการเลือกตั้งเพื่อดำเนินงานลงอาญาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นตัวอย่างไม่อวยพรรคการบ้านการเมืองใดทำการฉ้อโกงให้ราษฎรหลงทางแบบนี้อีก ก็เลยเรียนมาเพื่อรู้ ยกวิทย์ หัวใจวิศิษฎ์

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : นายกรัฐมนตรี ย้ำจุดสำคัญ “ผู้ใช้แรงงาน” ช่วยปรับปรุงประเทศ