3 กุมภาพันธ์ 2023
บอร์ด ทอท.อนุมัติ 'กีรติ กิจมานะวัฒน์' ขึ้นแท่นเอ็มดีคนใหม่

บอร์ด ทอท.เคาะ “กีรติ กิจมานะวัฒน์” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คาดลงนามสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้

บอร์ด ทอท.อนุมัติ 'กีรติ กิจมานะวัฒน์' ขึ้นแท่นเอ็มดีคนใหม่

ข่าว รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ได้มีมติเห็นชอบ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทนนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 24 เม.ย.2566 โดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการต่อรองเงินเดือน จะพิจารณาต่อรองให้ได้ข้อสรุปเรื่องเงินเดือน หลังจากนั้นจะเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนจะมีการลงนามในสัญญาจ้าง เบื้องต้นคาดว่าขั้นตอนจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.2566 สำหรับผลการสรรหาสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พบว่ารายชื่อที่เรียงจากคะแนนจากมากไปน้อย มีดังนี้

1. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ คะแนนรวม 95 คะแนน
2. นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช คะแนนรวม 91 คะแนน
3. นายวิทยา พันธุ์มงคล คะแนนรวมต่ำกว่า 90 คะแนน
4. นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี คะแนนรวมต่ำกว่า 90 คะแนน

สำหรับประวัติของ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเศรษฐศาสตร์ ส่วนประวัติการทำงานก่อนมาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เคยเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งทำงานเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการเมกะโปรเจ็กหลายโครงการของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย