7 มิถุนายน 2023
เด็กมอขอแจม ฝึกสหกิจศึกษาในบริษัท Interior ชื่อดัง

นิสิตสาขาการออกแบบด้านใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มูลเหตุที่เลือกเรียนตรงนี้ สิ่งแรกเลย ขว้างยมีคนรู้จักกัน 

เด็กมอขอแจม ฝึกสหกิจศึกษาในบริษัท Interior ชื่อดัง

ข่าว พวกเราได้โอกาสได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง แล้วก็ได้ลงมือกระทำตั้งแต่ปีแรก ทำให้ทำความเข้าใจได้เร็ว ที่สำคัญมีแผนการ Work Shop ที่ญี่ปุ่น โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งน่าดึงดูดมากมายเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำ MOU ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้โอกาสได้ไปดูงานถึงต่างถิ่นในระหว่างที่ยังเรียนอยู่ อีกอย่างที่ SPU มีทุน 100% ซึ่งขว้างยก็ได้รับช่องทางนั้น จุดแข็งของเด็กแผนกสถาปัตยกรรม SPU ควรจะเป็นเด็กที่อึด ถึก ทนเป็นพิเศษ สามารถรับแรงกดดันก้าวหน้า เนื่องจากเรียนภาควิชานี้มีการตรวจแบบ Present งานกันดูเหมือนจะทุกวัน แต่ว่าก็จำต้องบากบั่นถัดไป เพื่อจะได้ไม่ติด มิเช่นนั้นเรียนใหม่ยาวเลยก่อนที่จะจบการศึกษา ขว้างยังได้ร่วมแผนการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ข่าวการศึกษา แผนการนี้ให้โอกาสให้ได้ลงในสนามจริง จุดกำเนิดที่ขว้างได้มาสหกิจศึกษาที่ บริษัท IA49 เพราะว่าคุณครูที่แผนกเคยพามาศึกษาเล่าเรียนศึกษางานตอนปี แล้วขว้างถูกใจบรรยากาศรูปแบบการทำงานของตรงนี้มากมาย บริษัท IA49 นับว่าเป็นบริษัท Interior ที่ใหญ่มากมี Project ร่วมกับบริษัทมีชื่อใหญ่ของเมืองไทยเยอะๆEx. Duty free ท่าอากาศยาน โรงหมอ บังกะโลต่างๆมันทำให้ขว้างยอยากเข้ามาดำเนินงานตรงนี้มากมายเลยยื่นเรื่องมาตรงนี้ สุุดด้านหลังได้รับจังหวะเข้ามาฝึกฝนการทำงาน เลยได้ศึกษาการทำงานที่เป็นระบบมากมายจนถึงหลงเสน่ห์เลยก็ว่าได้